Le a rive pou vil principal Haiti yo pa sanble konsa...

Le a rive pou vil principal Haiti yo pa sanble konsa...

next...previous...

Back to Photo list...

Write a comment

Nan konbyen vil Haiti ou pase epi ou we lari prensipal vil yo nan kondiwyon konsa??? Li pa bon. Tout wout Haiti kote machin ap monte desann ta dwe asfalte. Li le pou sa fet... Li pa konplike, ann nou pwopte peyi a...