Jimmy Jean Louis, Nice Simon, Tonton Bicha, Konpa Festival

Jimmy Jean Louis, Nice Simon, Tonton Bicha, Konpa Festival

next...previous...

Back to Photo list...

Jimmy Jean Louis, konpa festival, nice simon, haiti celebrities, haiti movie stars, haiti comedians

Write a comment

Here are some pictures taken during the konpa festival 2006 in Miami